احداث سایت جدید تولیدی شرکت آکو صنعت در شهرک صنعتی دارویی برکت

حضور شرکت آکو صنعت در شهرک تخصصی دارویی برکت

شهرک صنعتی دارویی برکت به عنوان اولین شهرک تخصصی دارویی کشور با هدف ایجاد بستری مناسب برای توسعه صنعت دارویی جمهوری اسلامی ایران بنا گذاشته شده است.

گسترش و متمرکزسازی مراکز تحقیق و توسعه از یک سو و کارخانه‌های دارویی پیشرفته از سویی دیگر از مهمترین اهداف این شهرک است. تآمین نیازهای دارویی کشور، جذب دانش، سرمایه و مشارکت بین‌المللی و توسعه صادرات دارویی از دیگر اهداف این شهرک به‌شمار می‌رود.

شهرک صنعتی دارویی برکت با مساحتی بالغ بر ۲۰۰ هکتار و اختصاص ۱۰۰ هکتار به قطعات صنعتی با ۲۰۱ پلاک، توانسته است طرح یک شهرک صنعتی دارویی را به بهترین نحو پیاده‌سازی نماید.

فرم جستجو