جلسه سالیانه مدیران شرکت

جلسه سالیانه شرکت آکوصنعت با حضور مدیران ارشد و میانی و مشاوران سازمان مورخ 1400/03/27 در هتل سیمرغ تهران برگزار گردید و ضمن بررسی گزارشات سال 1399، خط مشی و اهداف و استراتژی های سازمان برای سال 1400 مشخص گردید.

فرم جستجو