مروری بر آنچه در نمایشگاه فارمکس 2022گذشت…

آکوصنعت هرساله در نمایشگاه فارمکس شرکت کرده و در سه سال متوالی موفق به کسب جایزه برتر در حوزه بسته بندی اولیه شده است.

فرم جستجو