نمایشگاه فارمتک 2022 روسیه/ برگزاری جلسه ای با حضور مدیرعامل آکو صنعت، قائم مقام و رییس بخش گسترش حوزه بهداشت صندوق سرمایه گذاری روسیه

Pharmtech exhibition 2022

  در طی 4 روز برگزاری این نمایشگاه در شهر مسکو مصاحبه هایی از شبکه خبری پرس با مدیر عامل  آکو صنعت به عنوان بزرگترین تولیدکننده تخصصی ملزومات بسته بندی دارو انجام شد.

جلسه ای با حضور خانم مارینا قائم مقام، آقای کریل رییس بخش گسترش حوزه بهداشت صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و آقای مهندس آهنی مدیرعامل آکو صنعت در جهت توسعه همکاری و صادرات برگزار گردید.

فرم جستجو